1
Bạn cần hỗ trợ?
ythuong

Chủ đề “Vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

Đối tượng

Công dân Việt Nam từ 06 đến 30 tuổi, đang sinh sống, học tập và công tác ở trong nước và ngoài nước.

Tác giả của mỗi ý tưởng dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể (tập thể tối đa 05 người/nhóm), mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều ý tưởng.

Thời gian

+ Thời gian gửi ý tưởng tham gia: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 10/9/2018. + Thời gian diễn ra vòng Bán kết: Tháng 9/2018. + Thời gian diễn ra vòng Chung kết, trao giải: Tháng 10/2018.

CÁC LĨNH VỰC

Nhấn vào tên từng lĩnh vực để đăng ký

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

Xem chi tiết

11597

Ý tưởng

90

Đơn vị

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ LƯỢNG Ý TƯỞNG CAO NHẤT

2206

QUẬN ĐOÀN 7

2135

QUẬN ĐOÀN 9

874

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

780

QUẬN ĐOÀN 11

602

QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC

600

QUẬN ĐOÀN 10

VĂN BẢN

LIÊN HỆ

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

Trung tâm Phát triển
Khoa học và Công nghệ Trẻ

Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 233 363 - (028) 38 230 780
Email: khoahoctre@gmail.com
Website: www.khoahoctre.com.vn