1
Bạn cần hỗ trợ?

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

ythuong

CÁC LĨNH VỰC

Nhấn vào tên từng lĩnh vực để đăng ký

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

Xem chi tiết

1202

Ý tưởng

51

Đơn vị

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ LƯỢNG Ý TƯỞNG CAO NHẤT

262

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

140

QUẬN ĐOÀN 10

133

QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC

130

QUẬN ĐOÀN TÂN BÌNH

78

QUẬN ĐOÀN BÌNH TÂN

66

QUẬN ĐOÀN 11

VĂN BẢN

LIÊN HỆ

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 233 363 - (08) 38 230 780
Email: khoahoctre@gmail.com
Website: www.khoahoctre.com.vn