1
Bạn cần hỗ trợ?

THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

ythuong

CÁC LĨNH VỰC

Nhấn vào tên từng lĩnh vực để đăng ký

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

Xem chi tiết

433

Ý tưởng

34

Đơn vị

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SỐ LƯỢNG Ý TƯỞNG CAO NHẤT

148

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

110

QUẬN ĐOÀN THỦ ĐỨC

29

QUẬN ĐOÀN 11

27

QUẬN ĐOÀN 7

16

KHU VỰC KHÁC

15

QUẬN ĐOÀN 6

VĂN BẢN

LIÊN HỆ

Bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 233 363 - (08) 38 230 780
Email: khoahoctre@gmail.com
Website: www.khoahoctre.com.vn