TRANG CHỦ

LĨNH VỰC Ý TƯỞNG

1643

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

734

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

1355

Ý tưởng

Cải cách hành chính

187

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

1464

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

736

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

3445

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

503

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

634

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

623

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

1355

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

739

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

5372

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

214

Ý tưởng

Ý tưởng cho công tác Đoàn

TẤT CẢ

BẢNG XẾP HẠNG

STT XEM Lĩnh vực Hình Ý tưởng Tác giả Đơn vị Tổng bình chọn