TRANG CHỦ

LĨNH VỰC Ý TƯỞNG

43

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

15

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

226

Ý tưởng

Cải cách hành chính

5

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

66

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

22

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

91

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

20

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

27

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

33

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

78

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

23

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

403

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

27

Ý tưởng

Ý tưởng cho công tác Đoàn

TẤT CẢ

BẢNG XẾP HẠNG

STT XEM Lĩnh vực Hình Ý tưởng Tác giả Đơn vị Tổng bình chọn