TRANG CHỦ

LĨNH VỰC Ý TƯỞNG

66

Ý tưởng

An toàn giao thông cho trẻ em

5

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

7

Ý tưởng

Cải cách hành chính

1

Ý tưởng

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố

80

Ý tưởng

Giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông

7

Ý tưởng

Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

80

Ý tưởng

Giảm ô nhiễm môi trường

6

Ý tưởng

Chỉnh trang và phát triển đô thị

11

Ý tưởng

Ý tưởng xây dựng đô thị thông minh

18

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp

1

Ý tưởng

Ý tưởng sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất

6

Ý tưởng

Ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng

22

Ý tưởng

Các ý tưởng khác

TẤT CẢ

BẢNG XẾP HẠNG

STT XEM Lĩnh vực Hình Ý tưởng Tác giả Đơn vị Tổng bình chọn