TRANG CHỦ Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng


Thống kê theo khu vực

12042

KHU VỰC QUẬN HUYỆN ĐOÀN

2813

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(TƯƠNG DƯƠNG)

1745

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(TƯƠNG ĐƯƠNG)

85

KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

100

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(CƠ SỞ)

248

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(CƠ SỞ)

16

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, BÁO CHÍ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

270

CÁC TRUNG TÂM - TRƯỜNG - KTX TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

14

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

10

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN THÀNH ĐOÀN

1035

KHU VỰC KHÁC

196

ĐOÀN CƠ QUAN THÀNH ĐOÀN

TẤT CẢ