TRANG CHỦ Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng


Thống kê theo khu vực

587

KHU VỰC QUẬN HUYỆN ĐOÀN

8

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(TƯƠNG DƯƠNG)

274

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(TƯƠNG ĐƯƠNG)

0

KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

4

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(CƠ SỞ)

52

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(CƠ SỞ)

1

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, BÁO CHÍ TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

49

CÁC TRUNG TÂM - TRƯỜNG - KTX TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

0

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN

0

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN THÀNH ĐOÀN

101

KHU VỰC KHÁC

TẤT CẢ