TRANG CHỦ Xem thống kê theo khu vực Xem thống kê theo cơ sở Xem thống kê theo đối tượng


Thống kê theo đối tượng

4861

Cán bộ, công chức, viên chức

1166

Công nhân

24

Doanh nhân

5496

Học sinh, sinh viên

40

Nhà khoa học, tri thức

13

Nông dân

200

Sĩ quan, chiến sĩ

8

Vận động viên, nghệ sĩ

266

Đối tượng khác

TẤT CẢ